جشنواره هندوستان
سه شنبه ، 1 اردیبهشت 1394
فیلم کوتاه از جنس رویا ؛ موفق به حضور در جشنواره فیلم کوتاه Access Code هندوستان شد. این فیلم که نامزد بهترین فیلم کوتاه داستانی در این جشنواره بود ، در شهر بنگلور هندوستان برای مخاطبین به نمایش در آمد. تصویرنظرات ...
درج دیدگاه  
نام و نام خانوادگی  
پست الکترونیک
دیدگاه